Serveis

Column group

Assessorament fiscal

A Asecor t'ajudem a complir les teves obligacions fiscals i a optimitzar la teva càrrega tributària. T'assessorem sobre el règim fiscal més adequat per a la teva activitat, t'elaborem i presentem les declaracions d'impostos, et gestionem les deduccions i les bonificacions, i et defensem davant de possibles inspeccions o requeriments de l'Administració.

Amb el nostre servei d'assessorament fiscal, podreu estalviar temps i diners, i evitar sancions o recàrrecs.

Column group

Assessorament contable

A Asecor us oferim un servei d'assessorament comptable integral i de qualitat. T'emportem la comptabilitat de la teva empresa, et confeccionem els llibres i els comptes anuals, t'elaborem els estats financers i informes de gestió, i t'assessorem sobre les normes comptables aplicables.

Amb el nostre servei d'assessorament comptable, podràs tenir un control eficaç del teu negoci, conèixer la teva situació econòmica i financera i prendre les millors decisions.

Column group

Assessorament laboral

A Asecor, et facilitem la gestió dels recursos humans de la teva empresa. T'assessorem sobre el contracte de treball més convenient per a cada cas, et tramitem les altes i baixes dels treballadors, et confeccionem les nòmines i les assegurances socials, i t'assistim en els processos d'acomiadament o modificació de condicions laborals.

Amb el nostre servei d'assessorament laboral, podràs complir la legislació laboral vigent, millorar el clima laboral i la productivitat i evitar conflictes o reclamacions.