Declaració d'accessibilitat

Declaració de l'accessibilitat

Al web de ASECOR ASSESSORIA 2000, S.L. es compromet a garantir l’accessibilitat del seu contingut web Persones amb discapacitat.Tot el contingut del nostre lloc web Complirà les directrius d’accessibilitat del contingut web de W3C WAI 2.1, D'acord amb el nivell AA

 

DECLARACIÓ DE L'ACCESSIBILITAT

 

Estat de conformitat

Directrius d’accessibilitat del contingut web (WCAG) Definiu el Requisits per a dissenyadors i desenvolupadors per millorar Accessibilitat per a persones amb discapacitat.Definiu tres nivells D’acord: nivell A, nivell AA i nivell AAA.El nostre lloc web es reuneix completament amb WCAG 2.1 Nivell AA.Totalment com vol dir que el El contingut s’ajusta completament a l’estàndard d’accessibilitat sense Excepcions

COMENTARIS

Agraïm els vostres comentaris sobre l’accessibilitat del nostre lloc web. Feu -nos saber si trobeu barreres d’accessibilitat: